Started on 17 september 2021

Maatwerk:

In dit pakket maatwerk van 1h kan de schutter zelf kiezen in welke onderdelen hij/zij wilt verbeteren. Afhankelijk daarvan bereiden wij een training voor. Bv: veiligheid, vertrouwen, precisie, snelheid, parcours, wedstrijd, …

Voorwaarden/benodigdheden:

  • Houder zijn van sportschutterslicentie en/of wapenvergunning
  • Bewapening kan gehuurd worden bij schietstand ‘t Mikpunt
  • Aantal patronen af te spreken en zitten mee inbegrepen in het pakket en worden voorzien door schietstand ‘t Mikpunt
  • Oor en oogbescherming
  • Skills & Techniques kan uw deelname weigeren zonder daarvoor een reden op te geven.

Veiligheid:

Het aspect VEILIGHEID wordt tijdens onze cursussen continue toegepast. Na een eerste veiligheidsfout volgt een waarschuwing. Bij een tweede veiligheidsfout zal de deelnemer verzocht worden de stand te verlaten.

*Skills & Techniques geeft alle lessen en pakketten conform de volgende wapenwetgeving: koninklijk besluit tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden 13 juli 2000.

*Skills & Techniques zal nooit Militaire of Politionele technieken en tactieken geven aan burgers en/of een gemixt publiek.

*Skills & Techniques koopt zijn aangeboden munitie bij de meewerkende schietclubs en zal ook daar altijd in bewaring worden gehouden. Deze zal altijd ter plaatse aan de deelnemende schutters verdeeld worden door de schietclub zelf.

*Skills & Techniques zal alleen schiet-technische lessen geven aan deelnemers die een minimum periode aangesloten zijn bij een schietclub. De deelnemers moeten in het bezit zijn van een sportschutterslicentie en/of een wapenvergunning (meer specifieke info per lessenpakket). Deze lessen zullen uitsluitend doorgaan bij de meewerkende erkende schietclubs.

Voor meer informatie over dit pakket of prijzen hiervan gelieve contact met ons op te nemen.


    Zie ook onze onderstaande Cursussen:

    Share and Enjoy !