Started on 17 september 2021

Parcours:

 • Herhaling level 1+2
 • Training parcours

In ons pakket Dynamic shooting pistool/PCC parcours van 2h beginnen we eerst met een korte herhaling level 1+2. Daarna gaan we over op het effectieve ‘parcour shooting’. De schietstand zal onderverdeeld zijn in verschillende zones, met verschillende soorten doelen. Dit in combinatie met een shot timer om de tijden te meten en te verbeteren. Het doel is dus een combinatie te hebben van beweging, snelheid en precisie. Maar ook trefzeker en snel te werken in verschillende houdingen. Dit allemaal op een veilige manier. Kun jij het aan?

Voorwaarden/benodigdheden:

 • Houder zijn van een wapenvergunning (model 4) voor het type wapen dat gebruikt wordt
  • Minimaal 2 jaar lid zijn van een schietclub
 • 300 patronen zitten mee inbegrepen in het pakket en worden voorzien door schietstand ‘t Mikpunt
 • Oor en oogbescherming
 • Eigen wapenholster
 • Wapenriem
 • Ladertassen
 • Skills & Techniques kan uw deelname weigeren zonder daarvoor een reden op te geven.
 • Er zal een niveau bepaling gebeuren aan de start van de cursus
 • Indien opgemerkt wordt dat de schutter niet voldoet aan het vereiste niveau zal worden voorgesteld om de voorgaande cursus te volgen in het Dynamic shooting pistool/PCC level 2 pakket of het pistool, PCC programma van Skills & Techniques

Prijzen:

 • v.a. 150€ per persoon (bij een minimum van 5 personen)
  • Indien minder inschrijvingen zal de prijs variëren

Veiligheid:

Het aspect VEILIGHEID wordt tijdens onze cursussen continue toegepast. Na een eerste veiligheidsfout volgt een waarschuwing. Bij een tweede veiligheidsfout zal de deelnemer verzocht worden de stand te verlaten.

*Skills & Techniques geeft alle lessen en pakketten conform de volgende wapenwetgeving: koninklijk besluit tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden 13 juli 2000.

*Skills & Techniques zal nooit Militaire of Politionele technieken en tactieken geven aan burgers en/of een gemixt publiek.

*Skills & Techniques koopt zijn aangeboden munitie bij de meewerkende schietclubs en zal ook daar altijd in bewaring worden gehouden. Deze zal altijd ter plaatse aan de deelnemende schutters verdeeld worden door de schietclub zelf.

*Skills & Techniques zal alleen schiet-technische lessen geven aan deelnemers die een minimum periode aangesloten zijn bij een schietclub. De deelnemers moeten in het bezit zijn van een sportschutterslicentie en/of een wapenvergunning (meer specifieke info per lessenpakket). Deze lessen zullen uitsluitend doorgaan bij de meewerkende erkende schietclubs.

Voor meer informatie over dit pakket of prijzen hiervan gelieve contact met ons op te nemen.


  Zie ook onze onderstaande Cursussen:

  Share and Enjoy !