Started on 17 september 2021

Schieten zonder licentie:

 • Via een dagkaart
 • In een erkende schietclub
 • Onder begeleiding van onze instructeurs
 • Schieten met 4 soorten wapens
 • 10 schoten per wapen

In ons pakket schieten zonder licentie van 2h geven wij mensen zonder schietvergunning of licentie eens de kans om te schieten met wapens. Dit onder volledige begeleiding van onze instructeurs. Er zal per schutter een dagkaart worden aangemaakt door de schietclub. Deze kan maar 1 keer per kalander jaar worden opgemaakt. Zodra deze is aangemaakt word aan de schutters de veiligheid regels uitgelegd. Zodra deze gekend zijn gaan we over op de uitleg van de verschillende type wapens + het veilig leren manipuleren. Als deze stappen doorlopen zijn begint de echte fun, het effectief begeleid schieten van 10 schoten per wapen. Op het einde van dit pakket krijgen jullie natuurlijk jullie schietschijf met score mee naar huis. Durven jullie het aan?

Voorwaarden:

 • Nog geen dagkaart gebruikt hebben in hetzelfde jaar
 • Min 18 jaar
 • o tolerantie alcohol/intoxicatie
 • Geen toeschouwers, enkel deelnemers
 • De instructeurs kunnen te allen tijde deelnemers uitsluiten indien het reglement overtreden wordt, de instructies niet nauwgezet gevolgd worden of de veiligheid in het gedrang komt.

Veiligheid:

Het aspect VEILIGHEID wordt tijdens onze cursussen continue toegepast. Na een eerste veiligheidsfout volgt een waarschuwing. Bij een tweede veiligheidsfout zal de deelnemer verzocht worden de stand te verlaten.

Voor meer informatie over dit pakket of prijzen hiervan gelieve contact met ons op te nemen.


  Zie ook onze onderstaande Cursussen:

  Share and Enjoy !