Started on 21 mei 2024

PCC level 1:

 • Grip + houdingen
 • Verschillende manieren van mikken
 • Manipulatie’s op een veilige manier uitvoeren (laden, ontladen, controle bewapening, …)

Bij het pakket PCC level 1 van 1h gaan we de verschillende soorten grip aanleren (handbeschermers, Fore-grip, …). De correctheid van de grip rond het wapen zal een directe impact hebben op de resultaten. Daarnaast zullen we de verschillende manieren van het mikken uitleggen plus uitvoeren. Ook zullen we de vereiste manipulaties voor het gebruik op een schietbaan uitvoeren.

Voorwaarden/benodigdheden:

 • Houder zijn van sportschutterslicentie en/of wapenvergunning
 • Bewapening kan gehuurd worden bij schietstand ‘t Mikpunt
 • 25 patronen zitten mee inbegrepen in het pakket en worden voorzien door schietstand ‘t Mikpunt
 • Oor en oogbescherming
 • Skills & Techniques kan uw deelname weigeren zonder daarvoor een reden op te geven.

Prijzen:

 • v.a. 40€ per persoon (bij een minimum van 5 personen)
  • Indien minder inschrijvingen zal de prijs variëren

Veiligheid:

Het aspect VEILIGHEID wordt tijdens onze cursussen continue toegepast. Na een eerste veiligheidsfout volgt een waarschuwing. Bij een tweede veiligheidsfout zal de deelnemer verzocht worden de stand te verlaten.

*Skills & Techniques geeft alle lessen en pakketten conform de volgende wapenwetgeving: koninklijk besluit tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van schietstanden 13 juli 2000.

*Skills & Techniques zal nooit Militaire of Politionele technieken en tactieken geven aan burgers en/of een gemixt publiek.

*Skills & Techniques koopt zijn aangeboden munitie bij de meewerkende schietclubs en zal ook daar altijd in bewaring worden gehouden. Deze zal altijd ter plaatse aan de deelnemende schutters verdeeld worden door de schietclub zelf.

*Skills & Techniques zal alleen schiet-technische lessen geven aan deelnemers die een minimum periode aangesloten zijn bij een schietclub. De deelnemers moeten in het bezit zijn van een sportschutterslicentie en/of een wapenvergunning (meer specifieke info per lessenpakket). Deze lessen zullen uitsluitend doorgaan bij de meewerkende erkende schietclubs.

Voor meer informatie over het pakket of de prijzen hiervan, gelieve ons te contacteren.


  Zie ook onze onderstaande Cursussen:

  Share and Enjoy !